STV BUTTISHOLZ

Tanzen6018kids1
Mi 05.10.2022 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 05.10.2022 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 06.10.2022 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 10.10.2022 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 12.10.2022 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 12.10.2022 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 13.10.2022 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 17.10.2022 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 19.10.2022 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 19.10.2022 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 20.10.2022 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 24.10.2022 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 26.10.2022 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 26.10.2022 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 27.10.2022 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 31.10.2022 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 02.11.2022 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 02.11.2022 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 03.11.2022 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 07.11.2022 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 09.11.2022 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 09.11.2022 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 10.11.2022 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 14.11.2022 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 16.11.2022 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 16.11.2022 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 17.11.2022 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 21.11.2022 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 23.11.2022 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 23.11.2022 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 24.11.2022 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 28.11.2022 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 30.11.2022 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 30.11.2022 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 01.12.2022 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 05.12.2022 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 07.12.2022 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 07.12.2022 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 08.12.2022 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 12.12.2022 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 14.12.2022 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 14.12.2022 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 15.12.2022 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 19.12.2022 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 21.12.2022 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 21.12.2022 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 22.12.2022 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 26.12.2022 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 28.12.2022 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 28.12.2022 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 29.12.2022 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 02.01.2023 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 04.01.2023 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 04.01.2023 20:00-21:15
Tanzen6018kids2
Do 05.01.2023 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 09.01.2023 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 11.01.2023 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 11.01.2023 20:00-21:15
Tanzen6018plus (zurzeit Aussentraining)
Mi 11.01.2023 20:15 -
Do 06.10.2022 22:30
Tanzen6018kids2
Do 12.01.2023 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 16.01.2023 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 18.01.2023 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 18.01.2023 20:00-21:15
Tanzen6018plus (zurzeit Aussentraining)
Mi 18.01.2023 20:15 -
Do 13.10.2022 22:30
Tanzen6018kids2
Do 19.01.2023 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 23.01.2023 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 25.01.2023 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 25.01.2023 20:00-21:15
Tanzen6018plus (zurzeit Aussentraining)
Mi 25.01.2023 20:15 -
Do 20.10.2022 22:30
Tanzen6018kids2
Do 26.01.2023 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 30.01.2023 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 01.02.2023 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 01.02.2023 20:00-21:15
Tanzen6018plus (zurzeit Aussentraining)
Mi 01.02.2023 20:15 -
Do 27.10.2022 22:30
Tanzen6018kids2
Do 02.02.2023 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 06.02.2023 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 08.02.2023 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 08.02.2023 20:00-21:15
Tanzen6018plus (zurzeit Aussentraining)
Mi 08.02.2023 20:15 -
Do 03.11.2022 21:30
Tanzen6018kids2
Do 09.02.2023 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 13.02.2023 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 15.02.2023 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 15.02.2023 20:00-21:15
Tanzen6018plus (zurzeit Aussentraining)
Mi 15.02.2023 20:15 -
Do 10.11.2022 21:30
Tanzen6018kids2
Do 16.02.2023 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 20.02.2023 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 22.02.2023 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 22.02.2023 20:00-21:15
Tanzen6018plus (zurzeit Aussentraining)
Mi 22.02.2023 20:15 -
Do 17.11.2022 21:30
Tanzen6018kids2
Do 23.02.2023 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 27.02.2023 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 01.03.2023 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 01.03.2023 20:00-21:15
Tanzen6018plus (zurzeit Aussentraining)
Mi 01.03.2023 20:15 -
Do 24.11.2022 21:30
Tanzen6018kids2
Do 02.03.2023 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 06.03.2023 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 08.03.2023 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 08.03.2023 20:00-21:15
Tanzen6018plus (zurzeit Aussentraining)
Mi 08.03.2023 20:15 -
Do 01.12.2022 21:30
Tanzen6018kids2
Do 09.03.2023 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 13.03.2023 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 15.03.2023 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 15.03.2023 20:00-21:15
Tanzen6018plus (zurzeit Aussentraining)
Mi 15.03.2023 20:15 -
Do 08.12.2022 21:30
Tanzen6018kids2
Do 16.03.2023 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 20.03.2023 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 22.03.2023 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 22.03.2023 20:00-21:15
Tanzen6018plus (zurzeit Aussentraining)
Mi 22.03.2023 20:15 -
Do 15.12.2022 21:30
Tanzen6018kids2
Do 23.03.2023 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 27.03.2023 17:25-18:25
Tanzen6018kids1
Mi 29.03.2023 16:30-17:30
Tanzen6018plus
Mi 29.03.2023 20:00-21:15
Tanzen6018plus (zurzeit Aussentraining)
Mi 29.03.2023 20:15 -
Do 22.12.2022 20:30
Tanzen6018kids2
Do 30.03.2023 16:45-17:45
Tanzen6018
Mo 03.04.2023 17:25-18:25